Andrzej Wróblewski

Prezentowane na wystawie prace Andrzeja Wróblewskiego powstały już po słynnej serii Rozstrzelań i wyraźnie nawiązują do doktryny realizmu socjalistycznego. Są to jednak dzieła mroczne, egzystencjalne, pozbawione heroizmu i optymizmu wizji socrealistycznej. Mają głęboko humanistyczny wymiar i mierzą się z nieuchronnością ludzkiego losu. Pokazywany na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi obraz" Matki to pierwsza z serii prac przedstawiających wojenne losy kobiet i matek, które opłakują swoje dzieci. Z kolei praca Uwaga, nadchodzi! jest wizualnym zapisem wspomnienia nalotu z okresu wojny, jednak dotyczy nie tyle samego jej doświadczenia, co raczej niemożliwości jej zobrazowania. Wróblewski stara się zbudować nowy sposób komunikacji, próbuje połączyć artystę i widza, wskazując, że i jeden i drugi jest ocalonym, który przetrwał ten sam koszmar.

Andrzej Wróblewski (ur. 1927 w Wilnie zm. 1957 w Tatrach) – polski malarz, historyk i krytyk sztuki. W czasie II wojny światowej mieszkał w Wilnie, jako czternastoletni chłopiec widział, jak podczas rewizji mieszkania na atak serca zmarł jego ojciec. W 1945 przeniósł się do Krakowa, gdzie równolegle studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach kontynuował pracę dydaktyczną w Akademii. Wróblewski byt twórcą eksperymentującym, buntował się przeciw dominacji koloryzmu w nauczaniu akademickim i poszukiwał sztuki zaangażowanej w rzeczywistość, stosował formy socrealistyczne, wypracowując własną, osobną poetykę. Zmarł w wieku niespełna 30 lat, prawdopodobnie na zawał serca, idąc drogą Oswalda Balzera w Tatrach.

Pokaż opis