30.08 – 17.11.2019

Nigdy więcej Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku