George Grosz

Politycznie zaangażowane obrazy i rysunki George’a Grosza są karykaturalną reprezentacją rzeczywistości Republiki Weimarskiej w latach 20. i 30. XX wieku. Stanowią ostrą krytykę rozpadającego się, ulegającego skrajnie prawicowej propagandzie społeczeństwa. W swoich satyrycznych dziełach artysta obrazował przemoc, zbrodnie i prostytucję, wybrzmiewające niczym fałszywe nuty w symfonii wielkiego miasta oraz codzienne sytuacje uliczne i kawiarniane, podszyte mrokiem rosnącego w siłę faszyzmu. Prezentowane na wystawie grafiki pochodzą z publikacji „Twarz klasy rządzącej” (Das Gesicht der herrschenden Klasse) i „Bóg jest z nami” (Gott mit Uns), czyli zbiorów politycznych karykatur przedstawiających chciwość i hipokryzję niemieckiej burżuazji, która prezentowała siebie jako uczciwą i bogobojną, jednocześnie wspierając faszystowską ideologię, prostytucję, hazard, korupcję oraz przemoc niemieckiej policji. W wydanej wraz z Johnem Heartfieldem publikacji „Jeszcze się policzymy!” (Abrechnung folgt!) Grosz portretuje społeczny i polityczny krajobraz Republiki Weimarskiej rozrywanej inflacją, nierównościami klasowymi, strajkami robotniczymi i antykapitalistycznymi protestami.

George Grosz (ur. 1893 w Berlinie, zm. 1959 tamże) – malarz i grafik, członek grupy berlińskich dadaistów, studiował w Akademii w Dreźnie, jednak jego główną inspirację stanowiły napisy na murach i dziecięce rysunki, które uważał za najbardziej wyraziste formy ekspresji artystycznej. Krótkie doświadczenie artysty na froncie I wojny światowej sprawiło, że do końca życia pozostał pacyfistą oraz działaczem komunistycznym. W latach 20. i 30. tworzył zaangażowane politycznie prace, w których krytycznie portretował rzeczywistość społeczną i polityczną Republiki Weimarskiej. W 1933 roku na stałe wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie oddał się twórczości malarskiej, do Niemiec powrócił dopiero tuż przed śmiercią w 1959 roku.

Pokaż opis